Dla dostawców

Wymagania jakościowe

1. Pojedyńcze sęki              

   w krawędzi                                                                       ½ grubości   

   w kancie                                                                          zdrowe dojrzałe sęki bez ograniczeń

   w płaszczyźnie                                                                   ¼ szerokości

   maksymalna średnica sęków                                                 50 mm

sęki krawędziowo-szwowe                                                       dłuższe niż  ⅓ szerokości niedopuszczalne

2. Drupy sęków (liczone w odcinku 15 cm         ⅓

od podwójnej szerokości)

3. Szerokość słojów                                                               do 6 mm

4. Pęknięcia (od mrozu, pioruna, pierścieniowe) niedopuszczalne                

                 (promieniowe)                                                    dopuszczalne

5. Przebarwienia (siność)                                                        niedopuszczalne                

6. Zgnilizna                                                                         niedopuszczalna                

7. „Kieszonki“ żywiczne                                                          dopuszczalne

8. Wrośnięta kora                                                                 maks. szer. 10 mm

                                                                                        maks. długość 2 szerokości

                                                                                        maks. głębokość ⅓ grubości

9. Kora przy sękach                                                               niedopuszczalna

10. Łyko                                                                             niedopuszczalne

11. Uszkodzenia przez owady                                                   niedopuszczalne

12. Krzywizna wzdłużna                                                          5 mm / 2 m                                              

13. Skręcenie                                                                       niedopuszczalne

14. Krzywizna poprzeczna (wklęsłość)                                         niedopuszczalna

15. Rdzeń                                                                            dopuszczalny

16. Odchylenia wymiarów (grubość                  

      i szerokość)                                                                   -0  + 2 mm