Dla dostawców

Klasy jakości wizualnej

Opracowano na podstawie rekomendacji niemieckiego laboratorium (spółki) badań drewna klejonego (Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.).

 

Specjalne wymogi lub kryteria w poszczególnych wypadkach (inne, niżej nieokreślone wymogi) stanowią przedmiot porozumienia pomiędzy dostawcą i nabywcą, tzn. są specifikowane dodatkowo w warunkach dostawy i opisach wyrobu.

 

Kryteria       

Jakość

przemysłowa     

Jakość standardowa

    

Jakość wyborowa (ekstra)

 

1

Zdrowe dojrzałe sęki

 

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

2

Brakujące i niedojrzałe sęki z pozostałościami kory

 

Do ≤ Ø 30 mm dopuszczalne,

od > Ø 30 mm są wypełniane w zakładzie

Do ≤ Ø 20 mm dopuszczalne,

od > Ø 20 mm są wypełniane w zakładzie

Są wypełniane w zakładzie.

Do Ø 5 mm średnicy – nie są wypełniane.

3

„Kieszonki” żywiczne  

Stan w chwili dostawy

Dopuszczalne

„Kieszonki” żywiczne do

5 mm szerokości są dopuszczalne

„Kieszonki” żywiczne do

3 mm szerokości są dopuszczalne

4

Naprawienie wad „łódeczkami” lub sztucznymi korkami

 

Nie jest konieczne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

5

Wypełnianie sęków i pęknięć szpachlówką

Ilość wypełnień nieograniczona

 

Nie jest konieczne

Dopuszczalne Uzgadnia się z klientem

Dopuszczalne

Uzgadnia się z klientem

6

Działanie owadów, korniki  

 

Dopuszczalne wygryzione kanały do 2mm

Dopuszczalne otworki korników do 2mm

Niedopuszczalne

7

Rurka rdzenia

Dopuszczalna

Dopuszczalna

Rurki rdzenia na widocznych powierzchniach zewnętrznych listw są niedopuszczalne

8

Pęknięcia po wysuszeniu

Stan w chwili dostawy

Bez ograniczeń

Szerokość do 2 mm

Szerokość do 1 mm

 

9

Zmiany barwy z powodu zsinienia, także czerwone i rude pasma

Stan w chwili dostawy

Bez ograniczeń

Do 10% ogólnej widocznej powierzchni detalu

Niedopuszczalne

10

Pleśń

Stan w chwili dostawy

Niedopuszczalna

Niedopuszczalna

Niedopuszczalna

11

Różne zanieczyszczenia

Stan w chwili dostawy

Niedopuszczalne

Niedopuszczalne

Niedopuszczalne

12

Odległości pomiędzy połączeniami czopowymi

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

W widocznych zewnętrznych listwach odległość pomiędzy połączeniami czopowymi  

min. 0,7 m.

13

Powierzchnia

Dopuszczalne miejsca niedoheblowane do 5% powierzchni, nie > 3mm głębokości

Heblowana, krawędzie ścięte. Dopuszczalne nierówności po heblowaniu do 1 mm głębokości.

Heblowana, krawędzie ścięte. Dopuszczalne nierówności po heblowaniu do 0,5 mm głębokości. Na podstawie odrębnego porozumienia może być wykonane szlifowanie powierzchni.

14 

Wrośnięta kora

Dopuszczalna

Szerokość do 10 mm, długość do 60 mm

Niedopuszczalna

15

Uszkodzenia

Dopuszczalne

Głębokość do 2 mm, średnica do 15 mm

Niedopuszczalne

 

UWAGI:

1.Głębokość pęknięć niezależnie od klasy jakości powierzchni elementu budowlanego powinna wynosić nie więcej niż 1/6 szerokości elementu – w przypadku niesystematycznych obciążeń poprzecznych, i nie więcej niż 1/8 szerokości elementu – w przypadku systematycznych obciążeń poprzecznych.

 

2.Jeśli zamowienie nie zawiera porozumienia w sprawie klasy jakości powierzchni, zazwyczaj są dostarczane wyroby o standardowej klasie powierzchni.

 

Klejone drewno warstwowe w porównaniu z nieklejonym drewnem litym jest wyrobem bardziej odpornym na pęknięcia. Wskutek zmian i wahań warunków klimatycznych lub środowiskowych pęknięcia na powierzchni drewna są nieuniknione. Nie są one traktowane jako pęknięcia, są dopuszczalne i nie maja wpływu na wytrzymałość klejonego elementu.