ES investicijos

Projekto pavadinimas: „UAB „Jūrės medis“ 500 KW AEI“ NR. 02-011-K-0015

Projekto vykdytojas: UAB „Jūrės medis“

Projekto vertė: 366.511,56 EUR

Skirta parama: 180.000,00 EUR

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023-03-27

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024-01-31

UAB „Jūrės medis“ yra vienas didžiausių klijuotos medienos konstrukcijų gamintojų Pabaltijo šalyse. Įmonė vysto įvairios konfigūracijos klijuotos medienos statybinių konstruktyvų gamybą, vadovaudamasis žiedinės ekonomikos ir draugiškumo aplinkai principais, visa gaminama produkcija po naudojimo tinka perdirbimui. Augantis suvartojamos energijos kiekis, naujų gamybos technologijų ir pajėgumų vystymas, gamybos augimas, produkcijos vartotojų ir rinkų plėtra kelia tikslus mažinti energetinius kaštus bei ieškoti priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius.

UAB „Jūrės medis“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti 500 kW saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti elektros energijos, pagamintos naudojant iškastinį kurą, suvartojimą. Šiam tikslui pasiekti UAB „Jūrės medis“ įgyvendina projektą „UAB „Jūrės medis“ 500 kW AEI Nr. 02-011-K-0015“. Planuojamas 500 kW galios saulės jėgainės generuojamos energijos srautas sudarys apie 490 MWh/metus. Įgyvendinus projektą iš saulės jėgainės gaminamas energijos kiekis sudarys apie 20 proc. visų įmonės elektros energijos sąnaudų. Planuojamas CO2 emisijos mažinimas įdiegus 500 kW galios saulės jėgainę sudarys apie 156t per metus. Projektas prisidės prie klimato kaitos mažinimo ir Lietuvos Respublikos tikslų ir įsipareigojimų pasiekti, kad visas vartojamos energijos kiekis būtų pagamintas iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Projekto įgyvendinimui buvo suteiktas finansavimas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ - iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 180.000,00 Eur parama.