Dla projektantów

Schematy konstrukcyjneARKI 

Arki są bezpieczne, ekonomiczne i stosunkowo proste. Arkami można przekryć przęsła do 100m i większe. W przypadku większych przęseł stosuje się półarki z kilku ściśle ze sobą połączonych elementów.

RAMY

Zakres zastosowania ram lub systemów wspornikowych nie jest szeroki, są one najczęściej stosowane jako przekrycia na stadionach, trybunach, przystaniach i peronach, gdy przęsło sięga 40m.

W przypadku konstrukcji wielowspornikowych bardziej skuteczne jest użycie systemów ramowych, aniżeli belek dwuwspornikowych, gdyż oszczędza się w ten sposób od 20 do 40 proc. drewna.

Konstrukcje ramowe, jak i arkowe, dają szerokie możliwości różnych rozwiązań w płaszczyźnie i w przestrzeni.

DŹWIGARY

Dźwigarami można przekryć przęsła od 12 do 80 m. Najbardziej skuteczne jest zastosowanie dźwigarów, gdy przęsła nie są większe niż 60m.

Dźwigary, w porównaniu do belek o stałym i zmiennym przekroju, wymagają mniejszego zużycia drewna i większego zużycia metalu. Wpływ na zużycie drewna i metalu ma kształt taśmy górnej, podczas gdy taśma dolna i rzuty mogą być zarówno metalowe, jak i drewniane.