O nas

Spółka

Sp. z o.o. „JŪRĖS MEDIS” jest jednym z największych w krajach bałtyckich producentem konstrukcji z drewna klejonego. Przedsiębiorstwo produkuje konstrukcje od 1974 r. Duże doświadczenie i wysoką jakość wyrobów potwierdzają certyfikaty jakości niemieckiego Instytutu Otto Graf A, GL24(BS11), GL28(BS14) i GL32(BS16) dla klas wytrzymałości według norm DIN lub EN. W 2012 roku przedsiębiorstwo uzyskało certyfikaty ISO9001 i ISO14001.

Sp. z o.o. „JŪRĖS MEDIS” produkuje proste i gięte konstrukcje budowlane z drewna klejonego, belki z drewna litego łączone długością,  stropy drewniane. Produkujemy także domy z bierwion, łaźnie i domki letniskowe z belek klejonych. Domy produkujemy z bierwion świerkowych i sosnowych, które, jak i belki, są produkowane na nowoczesnym sprzęcie z zastosowaniem ogromnego doświadczenia zdobytego za cały okres istnienia przedsiębiorstwa. Konstrukcje są produkowane z litewskiego i syberyjskiego świerku, sosny, z drewna modrzewia, z użyciem kleju melaminowego.

Sp. z o.o. „JŪRĖS MEDIS” świadczy także następujące usługi:

  • Przygotowanie ofert przedprojektowych,
  • przygotowanie projektów,
  • dostarczanie i montaż stalowych elementów składowych,
  • impregnowanie drewna,
  • uodpornianie na ogień,
  • transport,
  • montaż,
  • konsultacje.

 

W 2008 r. Sp. z o.o. „JŪRĖS MEDIS” zrealizowała projekt modernizacji linii technologicznej, którego wartość – ponad 40 mln litów, co pozwoliło zwiększyć produkcję do 30000 m3 w ciągu roku.

Sp. z o.o. „JŪRĖS MEDIS” około 80% swej produkcji eksportuje do Niemiec, Polski, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Portugalii, Łotwy, Ukrainy, Rosji, Korei oraz Kataru.

Obecnie Sp. z o.o. „JŪRĖS MEDIS” jest członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Drewna oraz Litewskiego Stowarzyszenia Budowniczych.